CAPEX Advisors on vienyt alkuvuonna maaliin n. 100 MEUR arvosta koulu- ja sairaalaelinkaarihankkeita

KuvaEK.JPG

Elinkaarihankkeiden tarjoajamarkkinat ovat piristyneet selvästi vuosien 2018 ja 2019 aikana, mikä on näkynyt tarjoajien lisääntymisenä elinkaarihankkeissa. Se on myös merkki siitä, että laajempi joukko rakennusliikkeitä ja kiinteistöpalveluiden tuottajia on kykenevä kantamaan elinkaarivastuun rakentamistaan julkisen sektorin toimitiloista. Tämä luo kunnille ja kaupungeille sekä muille julkisen sektorin tilaajille enenevissä määrin mahdollisuuksia toteuttaa rakennushankkeitaan korkealaatuisesti ja kestävällä tavalla.

Lasten ja nuorten sekä terveydenhuollon asiakkaiden ja tiloissa toimivan henkilökunnan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että toiminnallisesti korkeatasoiset, turvalliset ja terveelliset oppimis- ja hoitoympäristöt on mahdollista varmistaa useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Huomionarvoista on myös se, että makrotalouden kannalta verorahat sitoutuvat sovitun palvelutason mukaiseen palveluun. Homekouluihin tai muihin käytettävyysongelmiin ei kulu rahaa, sillä jos palvelu ei vastaa sopimusta, siitä ei myöskään makseta.

Alkuvuoden aikana ratkenneissa tarjouskilpailuissa menestyjiä ovat olleet Lujatalo, Skanska, Caverion sekä YIT. Lisää tietoja näistä hankkeista on esitetty taulukossa jäljempänä. Hankkeissa on myös hyödynnetty laajasti erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Taulukko 1: Uusien elinkaarihankkeiden tietoja (tiedot saatavilla julkisista lähteistä)

Taulukko 1: Uusien elinkaarihankkeiden tietoja (tiedot saatavilla julkisista lähteistä)

CAPEX Advisors Oy on toiminut kaikissa mainituissa hankkeissa Inspiran alihankkijana vastuualueenaan hankkeiden tilaajapuolen projektinjohto sekä tilaajan taloudellinen ja rahoitusneuvonanto. Teknisenä asiantuntijana hankkeissa on toiminut Ramboll ja juridisena asiantuntijana Krogerus. 

Kiitämme em. asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksestanne CAPEX:a kohtaan ja jatkamme työtämme muiden kesken olevien PPP- ja elinkaarihankkeiden parissa.

Lisätietoja:
Riku Tolvanen, Managing Partner
riku.tolvanen@capexadvisors.fi, 050 577 265

CAPEX Advisors Väyläviraston neuvonantajaksi Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hankkeessa

CAPEX Advisors on valittu Väyläviraston neuvonantajaksi Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hankkeessa. Rahoitus- ja juridiikkapalvelun neuvonantokokonaisuus tuotetaan yhteistyössä Hannes Snellmanin kanssa. Neuvonantokokonaisuuden aikana valmistellaan ja toteutetaan PPP-hankkeen palveluntuottajan kilpailutusprosessi. Tehtävä sisältää kattavasti PPP-sopimusmallin mukaisten kaupallisten seikkojen valmistelua sopimus-, hankinta- ja rahoitusjuridiikan, riskien- ja projektinhallinnan, rahoitusjärjestelyjen ja –ratkaisujen, maksumekanismien, kirjanpitomenettelyiden, verotuksen, vakuutusten, vakuuksien sekä taloudellisen mallinnuksen osa-alueilta. Sopimus Väyläviraston kanssa allekirjoitetaan sen jälkeen, kun 14 päivän odotusaika hankintapäätöksestä on kulunut.

190206_tiedotekuva.jpg

 

Hailuodon kiinteän yhteyden hanke käsittää pengertien ja kahden sillan rakentamisen mantereelta Hailuodon saareen. Hankkeen valmistelun aikana kilpailutettava PPP-hankkeen palveluntuottaja vastaa kiinteän yhteyden suunnittelusta, rakentamisesta, rahoittamisesta ja kunnossapidosta palvelusopimuksen mukaisen kunnossapitojakson ajan. Eduskunnan hankkeelle myöntämä tilausvaltuus on 116,9 miljoonaa euroa, mikä sisältää kaikki hankkeesta aiheutuvat kustannukset tilaajalle. Väylävirasto arvioi, että PPP-hankkeen kilpailutusvaihe kestää arviolta 10-12 kuukautta hankintailmoituksen julkaisemisesta sopimuksen allekirjoitukseen saakka. Hankkeen investointivaihe kestää arviolta 3 vuotta.

 

CAPEX:n tiimi on kiitollinen sitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Pääsemme hankkeen valmistelun ja kilpailutuksen aikana hyödyntämään tiimimme laajaa PPP- ja infra- sekä projektirahoitushankkeiden kokemusta Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja Väyläviraston tavoitteiden mukaisesti.

 

Lisätietoja:

Riku Tolvanen, Managing Partner

riku.tolvanen@capexadvisors.fi, 050 577 2653

Kiitos asiakkaidemme, CAPEX kasvoi nopeasti Suomen johtavaksi investointihankkeiden talous- ja rahoitusneuvonantajaksi!

Kun CAPEX Advisors Oy aloitti toimintansa 14.5.2018, meillä oli vain yksi tavoite. Halusimme olla nyt ja tulevaisuudessa osaavin ja asiakkaitaan parhaiten palveleva investointihankkeiden neuvonantaja Suomessa. Meillä oli hyvät lähtökohdat onnistumiselle, koska saimme kokoon vuosien aikana hyvin yhteen hitsautuneen tiimin, jolla oli miljardien eurojen kokemus erilaisten investointihankkeiden menestyksekkäästä suunnittelusta, läpiviennistä ja projektijohtamisesta.

Aloituspotku yllätti kuitenkin meidät kaikki! Heti ensimmäisenä päivänä puhelin soi ja meille tarjottiin uutta projektia. Sama onni potkaisi meitä seuraavana ja vielä sitäkin seuraavana päivänä. Olimme kolme päivää vanha yritys ja kädet täynnä töitä! Joka puolelta saamamme lämmin vastaanotto ja positiivinen kannustus valoi meihin lisää uskoa siitä, että CAPEX:n palvelut todella ovat tarpeellisia!

Vauhdikkaan alun jälkeen onnenpotkuja on tullut lisää ja haluamme vilpittömästi kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme, jotka olette auttaneet CAPEXia kasvamaan ennätysvauhtia resursseiltaan ja osaamiseltaan Suomen johtavaksi investointihankkeiden talous- ja rahoitusneuvonantajaksi.

Sosiaalisen infran elinkaari- ja PPP-hankkeet

Tiimimme on tullut useimmille tutuksi taloudellisen neuvoantajan ja  projektijohtajan roolissa erilaisissa sosiaalisen infran elinkaari- ja PPP-hankkeissa (mm. E18 PPP-moottoritiehankkeet sekä kymmenet elinkaarihankkeina toteutetut koulut ja päiväkodit) ja tätä työtä olemme myös määrätietoisesti jatkaneet. Suomessa on käynnistymässä uusia merkittäviä projekteja PPP-hankkeina; elinkaarikoulujen käyttäjämäärät kasvat lähitulevaisuudessa jo 30 000:een! Lisäksi CAPEX kehittää molempia sopimusmalleja yhteistyössä Raklin ja Rakennustiedon kanssa, jotta standardoidut mallit olisivat paremmin asiakkaidemme käytettävissä. Uusilla rekrytoinneillaan CAPEX on jo varmistanut markkinoiden parhaan ja monipuolisimman osaamisen sekä laajimmat resurssit vuoden 2019 elinkaari- ja PPP-hankeisiin.

Seuraavassa kerromme joitakin kokemuksiamme siitä, miten olemme saaneet olla mukana muissa mielenkiintoisissa sekä yhteiskunnallisesti merkityksellisissä projekteissa:

Griffin Refineries

Griffin Refineries on suomalainen kasvuyhtiö, joka tuottaa jätteenkäsittelyteknologioita ja -projekteja kehittyviin talouksiin ympäri maailmaa. Nämä hankkeet vähentävät kaatopaikkajätteen syntymistä ja mahdollistavat kierrätyksen, joka parantaa jätteenhuoltoprosessien ympäristöystävällisyyttä. CAPEX kehitti projektirahoitustyökalun yhtiön hankkeiden mallinnukseen. Taloudellinen malli mahdollistaa yksittäisten hankkeiden kehittämisen ja rahoitussuunnittelun, minkä lisäksi se mahdollistaa yhtiön nykyisten ja tulevien hankkeiden tarkastelun portfoliona.

Liikennevirasto

Liikennevirastossa nykyisin hoidettavat tie-, meri- ja rautatieliikenteen liikenteenohjaustoiminnot yhtiöitetään valtion osakeyhtiöksi 1.1.2019 alkaen. Liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisellä valmistaudutaan liikenteen digitalisaation, palveluistumisen, automaation sekä tiedon merkityksen lisääntymisen tuomiin muutoksiin. CAPEX toimi hankkeessa Liikenneviraston asiantuntijana tehtävinään palvelusopimuksen kaupallinen tarkastelu riskienjaon ja maksumekanismin näkökulmasta sekä palvelusopimuksen vaikutusten mallintamisessa avustaminen.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti maaliskuussa 2018 työryhmän selvittämään Jäämeren radan jatkovaiheita. Osana jatkovalmistelua työryhmän tuli selvittää mahdollisia vaihtoehtoja rahoituksen rakenteeseen ja rahoitusmalliin liittyen. Jäämeren rata-hankkeen arvioitu investointiarvo on lähes kolme miljardia euroa. CAPEX laati esiselvityksen hankkeen rahoitusvaihtoehdoista sekä arvioi rahoitusvaihtoehtojen toteutuskelpoisuutta valtion näkökulmasta.

Kaikkia yhteistyökumppaneitamme emme voi luottamuksellisuussyistä mainita, mutta kiitämme edellä mainittuja ja muita julkisen sektorin tahoja, rakennuttajia, sijoittajia, kiinteistökehittäjiä ja rahoittajia sekä eri alojen asiantuntijayrityksiä yhteistyöstä ja luottamuksestanne CAPEXia kohtaan sen hyvin alkaneella taipaleella.

 

Toivotamme teille rauhaisaa joulua, hyvin ansaittua lepohetkeä ja jälleen menestyksekästä vuotta 2019! 

CAPEX:n tiimi

 

CAPEX:n joululahja yhteistyökumppaneilleen vuonna 2018 on lahjoitus paremman Suomalaisen yhteiskunnan puolesta Hope Ry:lle (www.hopeyhdistys.fi: ”Hope toimii vapaaehtoisvoimin yhdessä yhteiseksi hyväksi. Teemme avullasi todeksi unelmaa siitä, että lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. Jaamme vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille konkreettisia vaate- ja tavaralahjoituksia, sekä lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä.”).

Manager ja/tai Analyytikko

CAPEX Advisors Oy (www.capexadvisors.fi) on investointihankkeiden taloudelliseen ja rahoitukselliseen neuvonantoon keskittyvä asiantuntijayritys. Neuvomme yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita merkittävissä infra- ja toimitilahankkeissa sekä muissa investointihankkeissa Suomessa ja kansainvälisesti. Asiantuntijamme ovat toimineet neuvonantajina yhteensä useiden miljardien eurojen arvoisissa investointihankkeissa.

 

Toimintamme kasvaessa haemme 1-2 henkilöä managerin ja/tai analyytikon tehtäviin työskentelemään erilaisten vaativien asiakastoimeksiantojen parissa.  Edellytämme hakijalta näyttöjä menestyksekkäästä projektityöskentelystä kiinteistö- tai rahoitusalalta, aktiivista ja aloitteellista otetta työskentelyyn sekä valmiuksia ja innokkuutta kehittyä. Odotamme myös erinomaisia valmiuksia suulliseen ja kirjalliseen vuorovaikutukseen suomeksi ja englanniksi.

 

Tehtävässä osallistut neuvonantotoimeksiantojen toteuttamiseen, joissa tyypillisiin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi:

- Projektien taloudellinen mallintaminen (MS Excel) hyödyntäen kansainvälistä FAST-standardia (www.fast-standard.org/)

- Projektidokumentaation laatiminen

- Osallistuminen projektikokouksiin ja neuvotteluihin

- Lisäksi managerin tehtäviin kuuluu projektien itsenäinen vetäminen  

 

Tarjoamme tiimimme uusille jäsenille mahdollisuutta kehittyä mielenkiintoisten projektien myötä investointihankkeiden huippuasiantuntijaksi. Toimintaperiaatteenamme on, että tehtävissään menestyvät asiantuntijat sitoutetaan yritykseemme CAPEX:n sitouttamisohjelman mukaisesti.     

 Voit jättää vapaamuotoisen hakemuksesi sekä CV:n osoitteeseen info@capexadvisors.fi 21.12.2018 mennessä. Tehtävistä toinen tullaan täyttämään mahdollisimman pian ja toinen tavoitteellisesti vuoden 2019 keväänä.

 

Lisätietoja tehtävistä antaa Managing Partner Riku Tolvanen puh. 050 577 2653.

Esa Kemppainen CAPEX Advisorsin Senior Advisoriksi

Meillä on ilo julkistaa Esa Kemppaisen liittyminen osaksi CAPEX Advisorsin tiimiä. Esa on Life Cycle Advisersin perustaja ja toimii marraskuusta 2018 lähtien CAPEXin Senior Advisorina. Hän on aiemmin luonut pitkän ja menestyksekkään uran Lemminkäisellä vuodesta 1979 lähtien mm. ulkomaantoimintojen talouspäällikkönä ja vientijohtajana, Group Controllerina, Lemcon Oy:n talous- ja hallintojohtajana, Lemminkäinen Talo Oy:n kehitysjohtajana ja viimeksi liiketoimintajohtajana vastuualueenaan elinkaari- ja PPP-hankkeet.

Esalla on elinkaarihankkeiden ”Grand Old Manina” poikkeuksellisen laaja kokemus Suomessa tarjotuista elinkaarihankkeista niin tarjoajan kuin toteuttajankin roolissa. Vuosien 2009-2018 aikana Lemminkäinen voitti hänen alaisuudessaan 21 kpl elinkaarikoulua, päiväkotia, monitoimitaloa tai hyvinvointikeskusta ollen näin selkeä markkinajohtaja noin 500 M€:n hankevolyymillaan.

Suomessa toteutetuista ja tarjotuista PPP-hankkeista Esalla on monipuolista kokemusta mm. Järvenpää-Lahti, Lohja-Muurla, Koskenkylä-Kotka ja Hamina-Vaalimaa moottoritiehankkeista sekä Ylivieska-Oulu ratahankkeesta. Näistä Lemminkäinen Oyj oli toteuttamassa Lohja-Muurla hanketta, jossa Esa toimi projektiyhtiö Tieyhtiö Ykköstie Oy:n hallituksessa Lemminkäinen-konsernin edustajana.

Lemminkäisen lukuisten koti- ja ulkomaisten konserniyhtiöiden hallitustyöskentelyn ohella Esa on ollut laatimassa mm. Kuntaliiton, Raklin ja RT:n kanssa alalle uusia yhteisiä elinkaarihankkeiden Palvelu- ja puitesopimusmalleja ja niihin liittyviä yleisiä sopimusehtoja sekä viestittänyt elinkaarifilosofiaa ja -mallia rakennusteollisuuden edustajana vuosien varrella yli 90:ssä kunnassa ja kaupungissa.

Lemminkäinen-YIT fuusion myötä Esa jättäytyi ”vapaaherraksi” keväällä 2018. Ansioistaan työelämässä Esa on saanut Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ritarimerkin vuonna 2017.

 Koulutus: ekonomi (M.Sc. econ.) Helsingin Kauppakorkeakoulu (1979) pääaineena kansantalous, eMBA-Teknillinen Korkeakoulu / Harvard University (2004). Useita liike-elämän johtajakoulutusohjelmia (mm. LIFIMissä).

Esa Kemppainen.JPG

PPP -mallista International Project Finance Associationin Helsingin seminaarissa

Minulle tarjoutui 30.5.2018 mahdollisuus esitellä PPP-mallia osana IPFA:n (International Project Finance Association) yhdessä YIT:n ja Meridiamin kanssa järjestämää seminaaria. Tilaisuuden koko nimi oli ”IPFA Nordic Region: Wider Use of PPPs when Developing Municipalities”. IPFA on vuosien varrella hyvin tutuksi tullut projektirahoitukseen liittyvien asioiden intressijärjestö ja he järjestävät eri maissa hyödyllisiä seminaareja projektirahoituksen käyttökohteisiin ja käyttötapoihin liittyen.

IMG_1760.jpg

Tilaisuus alkoi lyhyellä IPFA:n esittelyllä. IPFA on julkisen sektorin organisaatioille ilmainen, joten kannattaa liittyä. Kannustan myös yksityisten toimijoiden investointihankkeiden rahoituksesta vastaavia tutkimaan jos organisaatiolla olisi teille annettavaa. IPFA:lla on verkkosivuillaan mm. aineistoja erinäisistä alaa koskevista seminaareista ja ammattitaitoisten vetäjien Webinaarien nauhoituksia (koskien mm. projektirahoituksen välineiden käyttötapojen kehittymistä sekä hankkeiden taloudellista mallinnusta), joita jäsenet voivat ilmaiseksi kuunnella jälkikäteen.

Lisäkseni ajankohtaisesta aiheesta erinomaiset puheenvuorot esittivät Liikenneviraston Seppo Toivonen ja Espoon kaupungin Maarit Vierunen ja tilaisuudessa oli myös hyvin mielenkiintoinen ja innostava paneelikeskustelu. Puheenvuorojen ja keskustelun perusteella tilaajaosaaminen ja ymmärrys aiheesta on erinomaisella tasolla, ja haasteena lienee lähinnä tämän tiedon levittäminen siten, että tulevat hanke-esimerkit onnistuvat hyvin ja perustuvat hanketoteutuksiin jotka sopivat tälle hankemallille.

Oma puheenvuoroni, joka oli päivän ensimmäinen koski rahoituksen sisältävää elinkaarimallia. Tämä on siis sama PPP-malli jota on sovellettu tiehankkeissa (E18 Muurla-Lohja, E18 Koskenkylä – Kotka, E18 Hamina-Vaalimaa), mutta päivän huomio oli erityisesti toimitilahankkeissa koska verolainsäädäntöä on tämän vuoden alusta selkeytetty näiden osalta ja myös tilaajaosapuolet ovat osoittaneet kiinnostusta mallia kohtaan. Yritin sisällyttää esitykseen myös muutamia uusia, ehkä vähän erilaisia tulokulmia tai ainakin esitystapoja ja kuvaan alla puheenvuoron pääkohtia ja viestejä.

Aluksi kävimme hieman läpi rahoituksen sisältävän elinkaarimallin ominaisuuksia. Mielestäni asian pystyy hyvin kuvaamaan kertomalla mitä PPP-mallissa käytännössä eri vaiheissa tehdään:

Näin PPP -malli toimii2.jpg

Loppuosa on teknistä toimeenpanoa sekä julkiselle toimijalle hankintaprosessissa ja palveluntuottajalle teknisesti. Hankemalleista ja viime vuosina elinkaari- ja allianssimalleista puhutaan paljon ja usein vähän ristiin, joten ajatuksellisesti erilaisia toteutusmalleja voidaan kuvata esim. seuraavasti:

2 Graafi toteutusmallit.jpg

PPP-mallissa nähdään, että palveluntuottaja tosiaan tarjoaa kokonaisuutta, joka johtaa taulukon oikeassa laidassa erityisesti rahoitukseen ja riskienhallintaan liittyvien ominaisuuksien poikkeamiseen muista toteutus- ja urakkamuodoista.

Lopuksi esittelin lyhyesti kolme rahoituksen sisältävän elinkaarimallin (PPP-malli) keskeistä ominaisuutta:

1.    PPP malli mahdollistaa kustannuksen ja hyödyn jaksottamisen hankkeen elinkaarelle

3. jaksotus_2.jpg

Yllä olevasta kuvasta nähdään, miten kustannus jaksottuu vastaavalla tavalla kuin tilaajan saama hyöty. Urakkamuotoisissa investointien toteutuksissa kustannus ja vastuu on hyvin etupainoinen.

2.    PPP malli mahdollistaa riskinsiirron palveluntuottajalle

4. Riski2.jpg

Riskitapahtuman realisoituminen pysäyttää hyötyjen kertymisen tilaajalle, mutta samalla pysähtyy maksuvelvollisuus kohteesta. Takapainoisempi kustannusten kumuloituminen on riskinäkökulmasta julkiselle maksajalle tasapainoisempi ratkaisu kuin perinteiset urakkamallit.

3.    PPP-malli voi mahdollistaa ulkopuoliset tulonlähteet

4. Tulonlähteet_2.jpg

Kuva oli itse esityksessä hieman monivaiheisempi, mutta tarkoituksena on kuvata sitä miten hankkeen ulkoa saatavia tuloja (muita kuin julkisia, esimerkiksi verorahoitteisia maksuja) voidaan kohdistaa hankkeelle siten, että kustannus julkiselle tasolle alittaa siitä saatavat hyödyt, mikä voi perustella hankkeen toteutusta kokonaisuutena.

Näiden perusteluiden jälkeen on kuitenkin tärkeä ja hyvä tiedostaa, että rahoituksen kustannus on korkeampi rahoituksen sisältävässä elinkaarimallissa (PPP) kuin perinteisissä julkisen sektorin taserahoittamissa toteutusmalleissa. Näin ollen korkeampi rahoituksen kustannus tulee perustella esimerkiksi yllä kuvatuilla hyödyillä. Näitä tulisi laskennallisesti arvioida hankevalmistelussa ja hyödyntää hankkeita koskevassa päätöksenteossa. Teknisesti näiden asioiden toteutus ei ole vaikeaa;)

Esityksen päätteeksi käsittelin muutamia kohtia siitä, miten markkinaa voisi Suomessa kehittää. Lista ei ole tyhjentävä, mutta siinä on joitakin poimintoja aiheista, jotka itseä ovat asiassa mietityttäneet.

Kehittyminen2.jpg

E18 -moottoritie Turusta Vaalimaalle on nyt valmis

Tiimimme osallistui 24.5.2018 Suomen halki Turusta Vaalimaalle kulkevan E18 tien vihkiäisiin, minkä rakentaminen alkoi 1956 ja joka nyt on moottoritietasoisena valmis! Seuraava Liikenneviraston video esittelee hienosti E18-moottoritien rakentamisen historiallisia lähtökohtia ja vaiheita: KATSO VIDEO TÄÄLTÄ

E18 tien erityinen piirre on, että merkittäviä osia tiestä (Muurla-Lohja, Koskenkylä-Kotka ja Hamina-Vaalimaa välit) on toteutettu ns. PPP-mallilla (Public Private Partnership). PPP-malli on projektirahoitukseen ja kansainväliseen käytäntöön perustuva toteutusmalli suurille infrastruktuuriprojekteille. PPP-malleissa julkisia investointihankkeita hankitaan yksityiseltä toimijalta pitkällä kohteen käytettävyyteen ja palvelutasoon perustuvalla palvelusopimuksella. Tilaaja ei hanki suoritteita tien rakentamiseen tai kunnossapitoon, vaan lopputuloksena niitä olosuhteita jotka mahdollistavat väylän turvallisen ja tehokkaan käytön. Toimintamallissa näkyy viime aikoina yleistynyt vaikuttavuuden ja tulosten hankkiminen tilaajan määrittelemien suoritteiden sijaan. Tulosten ostaminen pitkälle sopimusjaksolle etukäteen sidotulla kiinteällä hinnalla tarkoittaa myös sitä, että hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannus- ja aikatauluriskit siirtyvät palveluntuottajalle, joka pystyy näitä teknisiä riskejä hallitsemaan.

PPP -hankemuoto on mahdollistanut Liikennevirastolle E18 moottoriteissä näiden isojen hankkeiden toteuttamisen teknisesti tarkoituksenmukaisina suurina kokonaisuuksina. Hankkeen kustannukset jaksottuvat pidemmälle aikavälille, mikä mahdollistaa investoinnit, kun valtion kehysbudjetti on muuten rajoittanut hankkeiden toteutumista. Malli mahdollistaa myös hyötyjen ja kustannusten jaksottumisen ajallisesti hankkeen käyttövaiheelle ja sen, että kustannuksia ei kerry (palvelumaksua ei makseta) jos tie ei ole käytettävissä eikä näin ollen mahdollista sillä tavoiteltujen yhteiskuntahyötyjen syntymistä.

CAPEX Advisorsin tiimi Vaalimaan tunnelin edustalla

CAPEX Advisorsin tiimi Vaalimaan tunnelin edustalla

CAPEX Advisorsin tiimin jäsenet olivat kiitollisia saadessaan kutsun vihkiäisiin. Tunnelma vihkiäisissä oli innostunut sekä juhlallinen. Tilaisuuden ohjelma oli erinomainen ja tilaisuuden seminaarissa ja itse vihkimistilaisuuden puheenvuoroissa tuotiin esille mm. seuraavia viestejä:

  1. Suomen väylä- ja digitaalisessa infrastruktuurissa on tulevina vuosina kymmenien miljardien investointitarve, joka toteutuessaan mahdollistaa yhteiskunnan ja elinkeinotalouden kehittymisen (Kari Wihlman/Liikennevirasto ja Veli-Matti Mattila /EK)
     
  2. Logistiset infrastruktuurit mahdollistavat jatkossa tavaravirtojen jalostamisen ja lisäarvon tuottamisen Suomessa (Jorma Mäntynen/ WSP)
     
  3. Euroopan investointipankki ja muut erityisluottolaitokset ovat tehokkaita ja nykypäivänä innovatiivisia eri tyyppisten rahoitusinstrumenttien tarjoajia pitkän aikavälin investointeihin (Alexander Stubb/ Euroopan investointipankin varapääjohtaja)
     
  4. Suomessa pärjätään kansainvälisessä vertailussa hyvin PPP -malleissa hankkeiden läpiviennin tehokkuudessa sekä yhteistyön tasossa (Thilo Rose / Meridiam, Infrastruktuurirahasto)

Viestit ovat mielestämme oikeita ja innostavia.

Suomeen saatiin 2018 vuodenvaihteessa lakimuutos, joka säätelee PPP -mallilla totutettavia hankkeita. Laki mahdollistaa PPP-mallin ja projektirahoituksen hyödyntämisen entistä laajemmin myös yritysten ja kuntien investointien toteuttamisessa.

Tulemme CAPEX Advisorsilla seuraamaan kehitystä ja tavoitteenamme on aktiivisesti osallistua kestävien ja vastuunjaoltaan tasapainoisten hankemallien kehittämiseen!

CAPEX Advisors

Tavoitteena entistä laadukkaammat ja paremmin arvoa tuottavat investointihankkeet!

Tänään maanantaina 14.5.2018 käynnistämme ylpeänä uuden yrityksemme CAPEX Advisors Oy:n toiminnan, tarkoituksena neuvoa yksityistä ja julkista sektoria investointihankkeiden menestyksekkäässä toteutuksessa ja rahoituksessa. Tiimillämme on yhteensä lähes 50 vuoden ja projektien investointikustannusten arvossa mitattuna useiden miljardien eurojen kokemus erilaisten investointihankkeiden arvioinnista, suunnittelusta, kilpailutuksesta, rahoituksen järjestämisestä ja järjestelyiden toimeenpanosta.

CAPEX:n toimintamalli perustuu seuraaviin periaatteisiin, joilla tavoitellaan asiakkaillemme parasta mahdollista lisäarvoa:

Sitoutumisella tarkoitamme, että parhaat ja kokeneimmat resurssimme sidotaan käyttämään aikansa täysimääräisesti asiakkaidemme hankkeisiin. 

Riippumaton asiantuntijapalvelu tarkoittaa aidosti eri rahoituslähteistä tai muista intressiosapuolista riippumatonta asiantuntijapalvelua.

Parhaan rahoitusratkaisun järjestäminen tarkoittaa ehdoiltaan edullisimman ja riskinäkökulmasta parhaaksi arvioitavan ratkaisun tehokasta ja asiantuntevaa kilpailuttamista.

Kumppanuuksien hyödyntäminen tarkoittaa aina kuhunkin hankkeeseen parhaiten soveltuvien kotimaisten ja kansainvälisten juridisten, teknisten ja muiden erikoisalojen asiantuntijaresurssien sekä palvelutuottaja- että pääomaresurssien hyödyntämistä hankekohtaisesti.

Ratkaisuilla tarkoitamme hankkeeseen parhaiten sopivaa markkinakelpoista toimintamallia, joka räätälöidään aina parhaiten asiakkaan tavoitteisiin ja projektin ominaistekijöihin sopivaksi. Esimerkkinä ratkaisuista nostamme esiin elinkaarimallin, jonka suomalaisen nykymuodon tiimimme on kehittänyt yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Kerromme tällä sivustolla hankkeidemme edistymisestä sekä uusista näkökulmista investointihankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen sitä mukaa, kun matka edistyy. Tervetuloa mukaamme tälle yhteiselle matkalle, jonka tavoitteena on entistä laadukkaammat ja paremmin arvoa tuottavat investointihankkeet!

 

CAPEX Advisors tiimi