Kiitos asiakkaidemme, CAPEX kasvoi nopeasti Suomen johtavaksi investointihankkeiden talous- ja rahoitusneuvonantajaksi!

Kun CAPEX Advisors Oy aloitti toimintansa 14.5.2018, meillä oli vain yksi tavoite. Halusimme olla nyt ja tulevaisuudessa osaavin ja asiakkaitaan parhaiten palveleva investointihankkeiden neuvonantaja Suomessa. Meillä oli hyvät lähtökohdat onnistumiselle, koska saimme kokoon vuosien aikana hyvin yhteen hitsautuneen tiimin, jolla oli miljardien eurojen kokemus erilaisten investointihankkeiden menestyksekkäästä suunnittelusta, läpiviennistä ja projektijohtamisesta.

Aloituspotku yllätti kuitenkin meidät kaikki! Heti ensimmäisenä päivänä puhelin soi ja meille tarjottiin uutta projektia. Sama onni potkaisi meitä seuraavana ja vielä sitäkin seuraavana päivänä. Olimme kolme päivää vanha yritys ja kädet täynnä töitä! Joka puolelta saamamme lämmin vastaanotto ja positiivinen kannustus valoi meihin lisää uskoa siitä, että CAPEX:n palvelut todella ovat tarpeellisia!

Vauhdikkaan alun jälkeen onnenpotkuja on tullut lisää ja haluamme vilpittömästi kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme, jotka olette auttaneet CAPEXia kasvamaan ennätysvauhtia resursseiltaan ja osaamiseltaan Suomen johtavaksi investointihankkeiden talous- ja rahoitusneuvonantajaksi.

Sosiaalisen infran elinkaari- ja PPP-hankkeet

Tiimimme on tullut useimmille tutuksi taloudellisen neuvoantajan ja  projektijohtajan roolissa erilaisissa sosiaalisen infran elinkaari- ja PPP-hankkeissa (mm. E18 PPP-moottoritiehankkeet sekä kymmenet elinkaarihankkeina toteutetut koulut ja päiväkodit) ja tätä työtä olemme myös määrätietoisesti jatkaneet. Suomessa on käynnistymässä uusia merkittäviä projekteja PPP-hankkeina; elinkaarikoulujen käyttäjämäärät kasvat lähitulevaisuudessa jo 30 000:een! Lisäksi CAPEX kehittää molempia sopimusmalleja yhteistyössä Raklin ja Rakennustiedon kanssa, jotta standardoidut mallit olisivat paremmin asiakkaidemme käytettävissä. Uusilla rekrytoinneillaan CAPEX on jo varmistanut markkinoiden parhaan ja monipuolisimman osaamisen sekä laajimmat resurssit vuoden 2019 elinkaari- ja PPP-hankeisiin.

Seuraavassa kerromme joitakin kokemuksiamme siitä, miten olemme saaneet olla mukana muissa mielenkiintoisissa sekä yhteiskunnallisesti merkityksellisissä projekteissa:

Griffin Refineries

Griffin Refineries on suomalainen kasvuyhtiö, joka tuottaa jätteenkäsittelyteknologioita ja -projekteja kehittyviin talouksiin ympäri maailmaa. Nämä hankkeet vähentävät kaatopaikkajätteen syntymistä ja mahdollistavat kierrätyksen, joka parantaa jätteenhuoltoprosessien ympäristöystävällisyyttä. CAPEX kehitti projektirahoitustyökalun yhtiön hankkeiden mallinnukseen. Taloudellinen malli mahdollistaa yksittäisten hankkeiden kehittämisen ja rahoitussuunnittelun, minkä lisäksi se mahdollistaa yhtiön nykyisten ja tulevien hankkeiden tarkastelun portfoliona.

Liikennevirasto

Liikennevirastossa nykyisin hoidettavat tie-, meri- ja rautatieliikenteen liikenteenohjaustoiminnot yhtiöitetään valtion osakeyhtiöksi 1.1.2019 alkaen. Liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisellä valmistaudutaan liikenteen digitalisaation, palveluistumisen, automaation sekä tiedon merkityksen lisääntymisen tuomiin muutoksiin. CAPEX toimi hankkeessa Liikenneviraston asiantuntijana tehtävinään palvelusopimuksen kaupallinen tarkastelu riskienjaon ja maksumekanismin näkökulmasta sekä palvelusopimuksen vaikutusten mallintamisessa avustaminen.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti maaliskuussa 2018 työryhmän selvittämään Jäämeren radan jatkovaiheita. Osana jatkovalmistelua työryhmän tuli selvittää mahdollisia vaihtoehtoja rahoituksen rakenteeseen ja rahoitusmalliin liittyen. Jäämeren rata-hankkeen arvioitu investointiarvo on lähes kolme miljardia euroa. CAPEX laati esiselvityksen hankkeen rahoitusvaihtoehdoista sekä arvioi rahoitusvaihtoehtojen toteutuskelpoisuutta valtion näkökulmasta.

Kaikkia yhteistyökumppaneitamme emme voi luottamuksellisuussyistä mainita, mutta kiitämme edellä mainittuja ja muita julkisen sektorin tahoja, rakennuttajia, sijoittajia, kiinteistökehittäjiä ja rahoittajia sekä eri alojen asiantuntijayrityksiä yhteistyöstä ja luottamuksestanne CAPEXia kohtaan sen hyvin alkaneella taipaleella.

 

Toivotamme teille rauhaisaa joulua, hyvin ansaittua lepohetkeä ja jälleen menestyksekästä vuotta 2019! 

CAPEX:n tiimi

 

CAPEX:n joululahja yhteistyökumppaneilleen vuonna 2018 on lahjoitus paremman Suomalaisen yhteiskunnan puolesta Hope Ry:lle (www.hopeyhdistys.fi: ”Hope toimii vapaaehtoisvoimin yhdessä yhteiseksi hyväksi. Teemme avullasi todeksi unelmaa siitä, että lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. Jaamme vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille konkreettisia vaate- ja tavaralahjoituksia, sekä lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä.”).