CAPEX Advisors

Tavoitteena entistä laadukkaammat ja paremmin arvoa tuottavat investointihankkeet!

Tänään maanantaina 14.5.2018 käynnistämme ylpeänä uuden yrityksemme CAPEX Advisors Oy:n toiminnan, tarkoituksena neuvoa yksityistä ja julkista sektoria investointihankkeiden menestyksekkäässä toteutuksessa ja rahoituksessa. Tiimillämme on yhteensä lähes 50 vuoden ja projektien investointikustannusten arvossa mitattuna useiden miljardien eurojen kokemus erilaisten investointihankkeiden arvioinnista, suunnittelusta, kilpailutuksesta, rahoituksen järjestämisestä ja järjestelyiden toimeenpanosta.

CAPEX:n toimintamalli perustuu seuraaviin periaatteisiin, joilla tavoitellaan asiakkaillemme parasta mahdollista lisäarvoa:

Sitoutumisella tarkoitamme, että parhaat ja kokeneimmat resurssimme sidotaan käyttämään aikansa täysimääräisesti asiakkaidemme hankkeisiin. 

Riippumaton asiantuntijapalvelu tarkoittaa aidosti eri rahoituslähteistä tai muista intressiosapuolista riippumatonta asiantuntijapalvelua.

Parhaan rahoitusratkaisun järjestäminen tarkoittaa ehdoiltaan edullisimman ja riskinäkökulmasta parhaaksi arvioitavan ratkaisun tehokasta ja asiantuntevaa kilpailuttamista.

Kumppanuuksien hyödyntäminen tarkoittaa aina kuhunkin hankkeeseen parhaiten soveltuvien kotimaisten ja kansainvälisten juridisten, teknisten ja muiden erikoisalojen asiantuntijaresurssien sekä palvelutuottaja- että pääomaresurssien hyödyntämistä hankekohtaisesti.

Ratkaisuilla tarkoitamme hankkeeseen parhaiten sopivaa markkinakelpoista toimintamallia, joka räätälöidään aina parhaiten asiakkaan tavoitteisiin ja projektin ominaistekijöihin sopivaksi. Esimerkkinä ratkaisuista nostamme esiin elinkaarimallin, jonka suomalaisen nykymuodon tiimimme on kehittänyt yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Kerromme tällä sivustolla hankkeidemme edistymisestä sekä uusista näkökulmista investointihankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen sitä mukaa, kun matka edistyy. Tervetuloa mukaamme tälle yhteiselle matkalle, jonka tavoitteena on entistä laadukkaammat ja paremmin arvoa tuottavat investointihankkeet!

 

CAPEX Advisors tiimi