CAPEX Advisors on vienyt alkuvuonna maaliin n. 100 MEUR arvosta koulu- ja sairaalaelinkaarihankkeita

KuvaEK.JPG

Elinkaarihankkeiden tarjoajamarkkinat ovat piristyneet selvästi vuosien 2018 ja 2019 aikana, mikä on näkynyt tarjoajien lisääntymisenä elinkaarihankkeissa. Se on myös merkki siitä, että laajempi joukko rakennusliikkeitä ja kiinteistöpalveluiden tuottajia on kykenevä kantamaan elinkaarivastuun rakentamistaan julkisen sektorin toimitiloista. Tämä luo kunnille ja kaupungeille sekä muille julkisen sektorin tilaajille enenevissä määrin mahdollisuuksia toteuttaa rakennushankkeitaan korkealaatuisesti ja kestävällä tavalla.

Lasten ja nuorten sekä terveydenhuollon asiakkaiden ja tiloissa toimivan henkilökunnan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että toiminnallisesti korkeatasoiset, turvalliset ja terveelliset oppimis- ja hoitoympäristöt on mahdollista varmistaa useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Huomionarvoista on myös se, että makrotalouden kannalta verorahat sitoutuvat sovitun palvelutason mukaiseen palveluun. Homekouluihin tai muihin käytettävyysongelmiin ei kulu rahaa, sillä jos palvelu ei vastaa sopimusta, siitä ei myöskään makseta.

Alkuvuoden aikana ratkenneissa tarjouskilpailuissa menestyjiä ovat olleet Lujatalo, Skanska, Caverion sekä YIT. Lisää tietoja näistä hankkeista on esitetty taulukossa jäljempänä. Hankkeissa on myös hyödynnetty laajasti erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Taulukko 1: Uusien elinkaarihankkeiden tietoja (tiedot saatavilla julkisista lähteistä)

Taulukko 1: Uusien elinkaarihankkeiden tietoja (tiedot saatavilla julkisista lähteistä)

CAPEX Advisors Oy on toiminut kaikissa mainituissa hankkeissa Inspiran alihankkijana vastuualueenaan hankkeiden tilaajapuolen projektinjohto sekä tilaajan taloudellinen ja rahoitusneuvonanto. Teknisenä asiantuntijana hankkeissa on toiminut Ramboll ja juridisena asiantuntijana Krogerus. 

Kiitämme em. asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksestanne CAPEX:a kohtaan ja jatkamme työtämme muiden kesken olevien PPP- ja elinkaarihankkeiden parissa.

Lisätietoja:
Riku Tolvanen, Managing Partner
riku.tolvanen@capexadvisors.fi, 050 577 265