Vuonna 2018 voimaan tulleet uudet tulo- ja arvonlisäveroilait mahdollistavat projektirahoituksen hyödyntämisen entistä paremmin kuntien ja yksityisen sektorin hankkeissa

Tiimimme omaa laajaa kokemusta Suomen merkittävien projektirahoitushankkeiden valmistelusta ja läpiviemisestä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Public Private Partnership (PPP)-malli mahdollistaa suurten infra- ja toimitilainvestointien toteuttamisen taseen ulkopuolisina yksityisrahoitteisina rahoitusjärjestelyinä ja mahdollistaa hankkeen kustannusten jaksottamisen hankkeen pitkän elinkaaren mukaiseksi. PPP-mallissa saavutetaan myös yksityisen kumppanin pitkä elinkaarivastuu kohteen kunnosta ja käytettävyydestä.

Projektirahoitusta voidaan soveltaa suuriin yksityisen ja julkisen sektorin investointihankkeisiin, erityisesti jos hanke tuottaa tulovirtoja/käyttömaksuja ja hankkeesta halutaan muodostaa taloudellinen ja rahoituksellinen kokonaisuus.

 

Asiantuntijamme ovat toimineet neuvonantajina infra- ja toimitilahankkeissa, joiden investointi-kustannukset ovat yhteensä useita miljardeja euroja.

Katso tiimimme CV:t