CAPEX Advisors Oy tarjoaa asiakkailleen talouden ja rahoituksen asiantuntijapalveluita investointihankkeiden suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi.

 

Valitse alta referenssi johon haluat tutustua:

Griffin Refineries

Liikenneviraston liikenteenohjaus palvelusopimus

Jäämeren rata

 

griffin_refe1.jpg

Griffin Refineries

Griffin Refineries on Suomalainen kasvuyhtiö, joka tuottaa jätteenkäsittelyteknologioita ja projekteja kehittyviin talouksiin ympäri maailman. Nämä hankkeet vähentävät kaatopaikkajätteen syntymistä ja mahdollistavat kierrätyksen, joka parantaa jätteenhuoltoprosessien ympäristöystävällisyyksiä. Yhdistyneisiin Arabiemiraattikuntiin toteutettava projekti on esitelty uutisessa: LUE TÄÄLTÄ

CAPEX Advisors kehitti projektirahoitustyökalun yhtiön hankkeiden mallinnukseen. Taloudellinen malli mahdollistaa yksittäisten hankkeiden kehittämisen ja rahoitusuunnittelun, jonka lisäksi se mahdollistaa yhtiön nykyisten ja tulevien hankkeiden tarkastelun portfoliona.

 

liikennevirasto_refe1.jpg

Liikenneviraston liikenteenohjauksen palvelusopimus

Liikennevirastossa nykyisin hoidettavat tie-, meri- ja rautatieliikenteen liikenteenohjaustoiminnot yhtiöitetään valtion osakeyhtiöksi 1.1.2019 alkaen. Hallitus antoi asiaa koskevan lakiesityksen 5.4.2018 ja Valtioneuvosto antoi päätöksellään valtuudet uuden yhtiön perustamiseen 13.9.2018.

Liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisellä valmistaudutaan liikenteen digitalisaation, palveluistumisen, automaation sekä tiedon merkityksen lisääntymisen tuomiin muutoksiin. Samalla luodaan edellytykset asiakaslähtöisyyden parantamiselle.

CAPEX Advisors toimii hankkeessa Liikenneviraston asiantuntijana tehtävinään palvelusopimuksen luonnoksen kaupallinen tarkastelu riskienjaon ja maksumekanismin näkökulmasta sekä palvelusopimusten vaikutusten taloudelliseen mallintamiseen osallistuminen.

https://www.lvm.fi/-/liikenneviraston-liikenteenohjaustoiminnoista-valtion-erityistehtavayhtio-970371

https://www.lvm.fi/-/uusi-valtionyhtio-traffic-management-finland-982727

 

jaarata_refe1.jpg

Jäämeren rata –hankkeen taloudellinen esiselvitys

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti maaliskuussa 2018 työryhmän selvittämään Jäämeren radan jatkovaiheita. Osana jatkovalmistelua työryhmän tuli selvittää mahdollisia vaihtoehtoja rahoituksen rakenteeseen ja rahoitusmalliin liittyen. Jäämeren rata-hankkeen arvioitu investointiarvo on lähes 3 MRD euroa ja hankkeen haastava luonne on tunnistettu mm. aikaisemmissa hyöty-kustannus arvioinneissa.

CAPEX Advisors laati syksyllä 2018 esiselvityksen hankkeen rahoitusvaihtoehdoista sekä arvioi rahoitusvaihtoehtojen soveltuvuutta ja taloudellisia vaikutuksia valtion näkökulmasta.

Selvityksen tarkoituksena oli avata yleisemmin näkökulmia joita tulee huomioida suurten infrastruktuurihankkeiden rahoitussuunnittelussa.