CAPEX ADVISORS TIIMI

CAPEX Advisorsin tiimi on vastannut taloudellisesta ja rahoitusneuvonannosta lukuisissa merkittävissä suomalaisissa investointihankkeissa (erityisesti erilaiset infra- ja toimitilahankkeet), joiden yhteisarvo on useita miljardeja euroja. 

Täydennämme aina osaamistamme laajan kumppaniverkostomme parhaalla teknisellä, juridisella ja muulla erikoisalojen osaamisella hankekohtaisesti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Tiimimme ylläpitää jatkuvasti investointihankkeiden rahoitukseen liittyvää erityisosaamistaan sekä laajaa kotimaista ja kansainvälistä kontaktiverkostoaan osallistumalla erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin Suomessa ja ulkomailla. Tiimimme toimii säännöllisesti seminaareissa myös esitelmöitsijöinä liittyen erityisesti projektirahoitukseen ja elinkaarimalleihin sekä muihin investointihankkeiden rahoitus- ja toteutusvaihtoehtoihin. 

 
 
180513_CA_5.jpg

jon forssell

Partner
jon.forssell@capexadvisors.fi
+358 50 435 4337
LinkedIn

Riku tolvanen

Managing Partner
riku.tolvanen@capexadvisors.fi
+358 50 577 2653
LinkedIn

Tuomas määttä

Partner
tuomas.maatta@capexadvisors.fi
+358 40 717 9748
LinkedIn

 

180513_jon_350.jpg

Jon Forssell on vuonna 2018 perustetun CAPEX Advisors Oy:n yksi perustajajäsenistä. 

Jon on aikaisemmin alkaen toiminut Kuntarahoituksen treasury- ja rahoituksen neuvontapalvelut -yksiköissä (2005-2007) sekä Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:ssä (2007-2018).

Jonilla on laaja kokemus erilaisten investointihankkeiden rahoituksen valmistelusta ja toimeenpanosta sisältäen rahoitus- ja sopimusrakenteiden suunnittelu, mallintaminen ja toteuttaminen eri toimialoilla (esim. toimitilat, tie- ja ratainfrastruktuurit, laajakaista, aluekehityshankkeet, energia, jätteiden- ja vedenkäsittely). 

Jon on osallistunut ja osallistuu aktiivisesti Suomessa sovellettavien elinkaari- ja PPP -mallien hankintamallien sekä kaupallisten ja riskienhallinnan toimintamallien kehittämiseen ja luomiseen. Lisäksi Jonilla kokemusta Euroopan Investointipankin alaisen ESIR -rahoituksen rakenteesta ja soveltamisesta, sekä kokemusta erilaisten julkis- ja yksityisrahoitteisten rahoitusjärjestelyiden kilpailutuksesta sekä niihin liittyvien johdannaisjärjestelyiden suunnittelusta ja toimeenpanosta.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, pääaineena rahoitus (Svenska Handelshögskolan 2005).

 

180513_riku_350.jpg

Riku Tolvanen on CAPEX Advisors Oy:n yksi perustajajäsenistä. Riku on aikaisemmin toiminut Kuntarahoituksessa (vuodesta 2006 alkaen), Rahoituksen neuvontapalvelut Inspirassa (sen perustamisesta vuodesta 2007 alkaen) ja osana PricewaterhouseCoopersin kansainvälistä IGU (Infrastructure, Government and Utilities) -ryhmää (vuodesta 2002 alkaen), joissa hänen erityisosaamisalueeseensa on kuulunut erilaisten rahoitusjärjestelyiden sekä investointihankkeiden suunnittelu, mallintaminen ja toteuttaminen. Tätä aikaisemmin hän on työskennellyt vastaavissa tehtävissä KPMG Corporate Finance Oy:ssä sekä kiinteistöasiantuntijana Catella Property Consultants Oy:ssä.

Riku Tolvanen on toiminut asiantuntijaryhmien vastuullisena projektin vetäjänä sekä talous- ja rahoitusasiantuntijana arvoltaan useiden miljardien edestä toteutuneita erilaisia merkittäviä kiinteistö-, projektirahoitus- ja elinkaarihankkeita.

Hän on johtava elinkaarihankkeiden asiantuntija Suomessa ja ollut merkittävässä roolissa mm. elinkaarihankkeiden kehittymisessä Suomessa aina vuodesta 2000, jolloin ensimmäinen koulujen elinkaarihankkeen toteuttamisen valmistelu käynnistyi Espoon kaupungin Kuninkaantien lukio hankkeessa. Infraprojekteissa hänellä on ollut niin ikään merkittävä rooli E18 tieyhteyden PPP rahoituksessa aina vuodesta 2004 asti, jolloin ensimmäisen käytettävyysperusteisen moottoritiehankkeen valmistelu käynnistyi Muurla - Lohja hankkeessa.   

Koulutus: DI (Teknillinen korkeakoulu 2003), Master’s Program in Real Estate Finance (Svenska Handelshögskolan 2000), KPMG M&A koulutus Bryssel 2001.

 

180513_tuomas_350.jpg

Tuomas Määttä on vuonna 2018 perustetun CAPEX Advisors Oy:n yksi perustajajäsenistä. Tuomas on aikaisemmin työskennellyt Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:ssä vuodesta 2008 alkaen. 

Tuomaksen erityisosaamisalueisiin kuuluvat erilaisten rahoitusjärjestelyiden sekä investointihankkeiden suunnittelu, mallintaminen ja toteuttaminen niin julkisen kuin yksityisen sektorin hankkeissa.

Tuomaksella on poikkeuksellisen laaja kokemus suomalaisten infrarakentamisen PPP-hankkeiden sekä koulu- ja sotekiinteistöjen  elinkaarihankkeiden tilaajan taloudellisesta ja rahoituksellisesta neuvonannosta.

Tuomas seuraa  investointihankkeiden markkinoiden ja projektirahoitusmarkkinan kehittymistä aktiivisesti ja omaa erinomaiset kontaktit eri hankeosapuoliin (kotimaiset ja eurooppalaiset tilaajatahot, rakennusliikkeet, ylläpitotoimijat, rahoittajat, sijoittajat ja eri osaamisalueiden neuvonantajat).

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, pääaineena rahoitus (Helsingin kauppakorkeakoulu 2009).