CAPEX ADVISORS TIIMI

CAPEX Advisorsin tiimi on vastannut taloudellisesta ja rahoitusneuvonannosta lukuisissa merkittävissä suomalaisissa investointihankkeissa (erityisesti erilaiset infra- ja toimitilahankkeet), joiden yhteisarvo on useita miljardeja euroja. 

Täydennämme aina osaamistamme laajan kumppaniverkostomme parhaalla teknisellä, juridisella ja muulla erikoisalojen osaamisella hankekohtaisesti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Tiimimme ylläpitää jatkuvasti investointihankkeiden rahoitukseen liittyvää erityisosaamistaan sekä laajaa kotimaista ja kansainvälistä kontaktiverkostoaan osallistumalla erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin Suomessa ja ulkomailla. Tiimimme toimii säännöllisesti seminaareissa myös esitelmöitsijöinä liittyen erityisesti projektirahoitukseen ja elinkaarimalleihin sekä muihin investointihankkeiden rahoitus- ja toteutusvaihtoehtoihin. 

 

 

jon forssell

Partner
jon.forssell@capexadvisors.fi
+358 50 435 4337
LinkedIn

Riku tolvanen

Managing Partner
riku.tolvanen@capexadvisors.fi
+358 50 577 2653
LinkedIn

Tuomas määttä

Partner
tuomas.maatta@capexadvisors.fi
+358 40 717 9748
LinkedIn

 

PEKKA NEVA

Manager
pekka.neva@capexadvisors.fi
+358 50 376 6062

ESA KEMPPAINEN

Senior Advisor
esa.kemppainen@capexadvisors.fi
+358 40 060 55 07

NIKLAS RIKALA

Analyst
niklas.rikala@capexadvisors.fi
+358 50 329 5797

 

180513_jon_350.jpg

Jon Forssell on yksi CAPEX Advisors Oy:n perustajista. Jon on aikaisemmin alkaen toiminut Kuntarahoituksen treasury- ja rahoituksen neuvontapalvelut -yksiköissä (2005-2007) sekä Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:ssä (2007-2018).

Jonilla on laaja kokemus erilaisten investointihankkeiden rahoituksen valmistelusta ja toimeenpanosta sisältäen rahoitus- ja sopimusrakenteiden suunnittelu, mallintaminen ja toteuttaminen eri toimialoilla (esim. toimitilat, tie- ja ratainfrastruktuurit, laajakaista, aluekehityshankkeet, energia, jätteiden- ja vedenkäsittely). 

Jon on osallistunut ja osallistuu aktiivisesti Suomessa sovellettavien elinkaari- ja PPP -mallien hankintamallien sekä kaupallisten ja riskienhallinnan toimintamallien kehittämiseen ja luomiseen. Lisäksi Jonilla kokemusta Euroopan Investointipankin alaisen ESIR -rahoituksen rakenteesta ja soveltamisesta, sekä kokemusta erilaisten julkis- ja yksityisrahoitteisten rahoitusjärjestelyiden kilpailutuksesta sekä niihin liittyvien johdannaisjärjestelyiden suunnittelusta ja toimeenpanosta.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, pääaineena rahoitus (Svenska Handelshögskolan 2005).

 

180513_riku_350.jpg

Riku Tolvanen on yksi CAPEX Advisors Oy:n perustajista. Riku on aikaisemmin toiminut Kuntarahoituksessa (vuodesta 2006 alkaen), Rahoituksen neuvontapalvelut Inspirassa (sen perustamisesta vuodesta 2007 alkaen) ja osana PricewaterhouseCoopersin kansainvälistä IGU (Infrastructure, Government and Utilities) -ryhmää (vuodesta 2002 alkaen), joissa hänen erityisosaamisalueeseensa on kuulunut erilaisten rahoitusjärjestelyiden sekä investointihankkeiden suunnittelu, mallintaminen ja toteuttaminen. Tätä aikaisemmin hän on työskennellyt vastaavissa tehtävissä KPMG Corporate Finance Oy:ssä sekä kiinteistöasiantuntijana Catella Property Consultants Oy:ssä.

Riku Tolvanen on toiminut asiantuntijaryhmien vastuullisena projektin vetäjänä sekä talous- ja rahoitusasiantuntijana arvoltaan useiden miljardien edestä toteutuneita erilaisia merkittäviä kiinteistö-, projektirahoitus- ja elinkaarihankkeita.

Hän on johtava elinkaarihankkeiden asiantuntija Suomessa ja ollut merkittävässä roolissa mm. elinkaarihankkeiden kehittymisessä Suomessa aina vuodesta 2000, jolloin ensimmäinen koulujen elinkaarihankkeen toteuttamisen valmistelu käynnistyi Espoon kaupungin Kuninkaantien lukio hankkeessa. Infraprojekteissa hänellä on ollut niin ikään merkittävä rooli E18 tieyhteyden PPP rahoituksessa aina vuodesta 2004 asti, jolloin ensimmäisen käytettävyysperusteisen moottoritiehankkeen valmistelu käynnistyi Muurla - Lohja hankkeessa.   

Koulutus: DI (Teknillinen korkeakoulu 2003), Master’s Program in Real Estate Finance (Svenska Handelshögskolan 2000), KPMG M&A koulutus Bryssel 2001.

 

180513_tuomas_350.jpg

Tuomas Määttä on yksi CAPEX Advisors Oy:n perustajista. Tuomas on aikaisemmin työskennellyt Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:ssä vuodesta 2008 alkaen. 

Tuomaksen erityisosaamisalueisiin kuuluvat erilaisten rahoitusjärjestelyiden sekä investointihankkeiden suunnittelu, taloudellinen mallintaminen ja toteuttaminen niin julkisen kuin yksityisen sektorin hankkeissa. Tuomaksella on erittäin laaja kokemus suomalaisten infra- ja koulurakentamisen PPP-hankkeiden sekä koulu- ja sotekiinteistöjen elinkaarihankkeiden taloudellisesta ja rahoituksellisesta neuvonannosta.

Tuomas seuraa investointihankkeiden ja projektirahoituksen markkinoiden kehittymistä aktiivisesti ja omaa erinomaiset kontaktit eri hankeosapuoliin (kotimaiset ja eurooppalaiset tilaajatahot, rakennusliikkeet, ylläpitotoimijat, rahoittajat, sijoittajat ja eri osaamisalueiden neuvonantajat).

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, pääaineena rahoitus (Helsingin kauppakorkeakoulu 2009).

 

Esa_Kemppainen.jpg

Esa Kemppainen on Life Cycle Advisersin perustaja ja toimii marraskuusta 2018 lähtien CAPEXin Senior Advisorina. Hän on aiemmin luonut pitkän ja menestyksekkään uran Lemminkäisellä vuodesta 1979 lähtien mm. ulkomaantoimintojen talouspäällikkönä ja vientijohtajana, Group Controllerina, Lemcon Oy:n talous- ja hallintojohtajana, Lemminkäinen Talo Oy:n kehitysjohtajana ja viimeksi liiketoimintajohtajana vastuualueenaan elinkaari- ja PPP-hankkeet.

Esalla on elinkaarihankkeiden ”Grand Old Manina” poikkeuksellisen laaja kokemus Suomessa tarjotuista elinkaarihankkeista niin tarjoajan kuin toteuttajankin roolissa. Vuosien 2009-2018 aikana Lemminkäinen voitti hänen alaisuudessaan 21 kpl elinkaarikoulua, päiväkotia, monitoimitaloa tai hyvinvointikeskusta ollen näin selkeä markkinajohtaja noin 500 M€:n hankevolyymillaan.

Suomessa toteutetuista ja tarjotuista PPP-hankkeista Esalla on monipuolista kokemusta mm. Järvenpää-Lahti, Lohja-Muurla, Koskenkylä-Kotka ja Hamina-Vaalimaa moottoritiehankkeista sekä Ylivieska-Oulu ratahankkeesta. Näistä Lemminkäinen Oyj oli toteuttamassa Lohja-Muurla hanketta, jossa Esa toimi projektiyhtiö Tieyhtiö Ykköstie Oy:n hallituksessa Lemminkäinen-konsernin edustajana. 

Lemminkäisen lukuisten koti- ja ulkomaisten konserniyhtiöiden hallitustyöskentelyn ohella Esa on ollut laatimassa mm. Kuntaliiton, Raklin ja RT:n kanssa alalle uusia yhteisiä elinkaarihankkeiden Palvelu- ja puitesopimusmalleja ja niihin liittyviä yleisiä sopimusehtoja sekä viestittänyt elinkaarifilosofiaa ja -mallia rakennusteollisuuden edustajana vuosien varrella yli 90:ssä kunnassa ja kaupungissa.

Lemminkäinen-YIT fuusion myötä Esa jättäytyi ”vapaaherraksi” keväällä 2018. Ansioistaan työelämässä Esa on saanut Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ritarimerkin vuonna 2017.

 Koulutus: ekonomi (M.Sc. econ.) Helsingin Kauppakorkeakoulu (1979) pääaineena kansantalous, eMBA-Teknillinen Korkeakoulu / Harvard University (2004). Useita liike-elämän johtajakoulutusohjelmia (mm. LIFIMissä).

 

180513_pekka_350.png

Pekka Neva liittyi CAPEX Advisors Oy:n tiimiin vuoden 2019 alusta. Pekka on aikaisemmin työskennellyt Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:ssä ja KPMG:n Corporate Finance tiimissä rahoituskonsulttina, Espoon kaupungin Tilakeskuksella kehitysinsinöörinä sekä kiinteistötransaktioiden parissa analyytikkona (Newsec Advice Oy sekä Tenzing Oy).

Pekan erityisosaamisalueita ovat rahoitusjärjestelyiden sekä investointien ja niiden toteutus- ja rahoitusmallien suunnittelu, taloudellinen mallintaminen, rahoituksen järjestäminen sekä urakoiden ja palveluiden kilpailuttaminen.

Pekalla on vankka kokemus suomalaisten infrarakentamisen PPP- ja elinkaarihankkeiden tilaajan taloudellisesta ja rahoituksellisesta neuvonannosta, erityisesti koulu- ja sote-kiinteistöhankkeiden osalta. Lisäksi Pekalla on vahvaa kokemusta julkishallinnon strategisen kiinteistöomistamisen neuvonannosta.

Koulutus: DI, pääaineena kiinteistötalous (Aalto-yliopisto 2013)

 

181211_niklas_350.jpg
 

Niklas Rikala liittyi CAPEX Advisorsin tiimiin vuonna 2018. Niklas viimeistelee juuri kauppatieteiden maisterin opintojaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja on myös opiskellut kiinteistösijoitusta Yhdysvaltain johtavassa tutkimusyliopistossa, University of Michiganissa. Aikaisemmin Niklas on työskennellyt työeläkeyhtiö Elossa (vuodesta 2017 alkaen).

Niklaksen erikoisalaa ovat taloudellinen mallinnus sekä erilaisten rahoitusjärjestelyjen suunnittelu.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, pääaineena rahoitus (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Helsinki ja University of Michigan Ross School of Business, Ann Arbor, Yhdysvallat).