E18 -moottoritie Turusta Vaalimaalle on nyt valmis

Tiimimme osallistui 24.5.2018 Suomen halki Turusta Vaalimaalle kulkevan E18 tien vihkiäisiin, minkä rakentaminen alkoi 1956 ja joka nyt on moottoritietasoisena valmis! Seuraava Liikenneviraston video esittelee hienosti E18-moottoritien rakentamisen historiallisia lähtökohtia ja vaiheita: KATSO VIDEO TÄÄLTÄ

E18 tien erityinen piirre on, että merkittäviä osia tiestä (Muurla-Lohja, Koskenkylä-Kotka ja Hamina-Vaalimaa välit) on toteutettu ns. PPP-mallilla (Public Private Partnership). PPP-malli on projektirahoitukseen ja kansainväliseen käytäntöön perustuva toteutusmalli suurille infrastruktuuriprojekteille. PPP-malleissa julkisia investointihankkeita hankitaan yksityiseltä toimijalta pitkällä kohteen käytettävyyteen ja palvelutasoon perustuvalla palvelusopimuksella. Tilaaja ei hanki suoritteita tien rakentamiseen tai kunnossapitoon, vaan lopputuloksena niitä olosuhteita jotka mahdollistavat väylän turvallisen ja tehokkaan käytön. Toimintamallissa näkyy viime aikoina yleistynyt vaikuttavuuden ja tulosten hankkiminen tilaajan määrittelemien suoritteiden sijaan. Tulosten ostaminen pitkälle sopimusjaksolle etukäteen sidotulla kiinteällä hinnalla tarkoittaa myös sitä, että hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannus- ja aikatauluriskit siirtyvät palveluntuottajalle, joka pystyy näitä teknisiä riskejä hallitsemaan.

PPP -hankemuoto on mahdollistanut Liikennevirastolle E18 moottoriteissä näiden isojen hankkeiden toteuttamisen teknisesti tarkoituksenmukaisina suurina kokonaisuuksina. Hankkeen kustannukset jaksottuvat pidemmälle aikavälille, mikä mahdollistaa investoinnit, kun valtion kehysbudjetti on muuten rajoittanut hankkeiden toteutumista. Malli mahdollistaa myös hyötyjen ja kustannusten jaksottumisen ajallisesti hankkeen käyttövaiheelle ja sen, että kustannuksia ei kerry (palvelumaksua ei makseta) jos tie ei ole käytettävissä eikä näin ollen mahdollista sillä tavoiteltujen yhteiskuntahyötyjen syntymistä.

CAPEX Advisorsin tiimi Vaalimaan tunnelin edustalla

CAPEX Advisorsin tiimi Vaalimaan tunnelin edustalla

CAPEX Advisorsin tiimin jäsenet olivat kiitollisia saadessaan kutsun vihkiäisiin. Tunnelma vihkiäisissä oli innostunut sekä juhlallinen. Tilaisuuden ohjelma oli erinomainen ja tilaisuuden seminaarissa ja itse vihkimistilaisuuden puheenvuoroissa tuotiin esille mm. seuraavia viestejä:

  1. Suomen väylä- ja digitaalisessa infrastruktuurissa on tulevina vuosina kymmenien miljardien investointitarve, joka toteutuessaan mahdollistaa yhteiskunnan ja elinkeinotalouden kehittymisen (Kari Wihlman/Liikennevirasto ja Veli-Matti Mattila /EK)
     
  2. Logistiset infrastruktuurit mahdollistavat jatkossa tavaravirtojen jalostamisen ja lisäarvon tuottamisen Suomessa (Jorma Mäntynen/ WSP)
     
  3. Euroopan investointipankki ja muut erityisluottolaitokset ovat tehokkaita ja nykypäivänä innovatiivisia eri tyyppisten rahoitusinstrumenttien tarjoajia pitkän aikavälin investointeihin (Alexander Stubb/ Euroopan investointipankin varapääjohtaja)
     
  4. Suomessa pärjätään kansainvälisessä vertailussa hyvin PPP -malleissa hankkeiden läpiviennin tehokkuudessa sekä yhteistyön tasossa (Thilo Rose / Meridiam, Infrastruktuurirahasto)

Viestit ovat mielestämme oikeita ja innostavia.

Suomeen saatiin 2018 vuodenvaihteessa lakimuutos, joka säätelee PPP -mallilla totutettavia hankkeita. Laki mahdollistaa PPP-mallin ja projektirahoituksen hyödyntämisen entistä laajemmin myös yritysten ja kuntien investointien toteuttamisessa.

Tulemme CAPEX Advisorsilla seuraamaan kehitystä ja tavoitteenamme on aktiivisesti osallistua kestävien ja vastuunjaoltaan tasapainoisten hankemallien kehittämiseen!