CAPEX Advisors Väyläviraston neuvonantajaksi Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hankkeessa

CAPEX Advisors on valittu Väyläviraston neuvonantajaksi Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hankkeessa. Rahoitus- ja juridiikkapalvelun neuvonantokokonaisuus tuotetaan yhteistyössä Hannes Snellmanin kanssa. Neuvonantokokonaisuuden aikana valmistellaan ja toteutetaan PPP-hankkeen palveluntuottajan kilpailutusprosessi. Tehtävä sisältää kattavasti PPP-sopimusmallin mukaisten kaupallisten seikkojen valmistelua sopimus-, hankinta- ja rahoitusjuridiikan, riskien- ja projektinhallinnan, rahoitusjärjestelyjen ja –ratkaisujen, maksumekanismien, kirjanpitomenettelyiden, verotuksen, vakuutusten, vakuuksien sekä taloudellisen mallinnuksen osa-alueilta. Sopimus Väyläviraston kanssa allekirjoitetaan sen jälkeen, kun 14 päivän odotusaika hankintapäätöksestä on kulunut.

190206_tiedotekuva.jpg

 

Hailuodon kiinteän yhteyden hanke käsittää pengertien ja kahden sillan rakentamisen mantereelta Hailuodon saareen. Hankkeen valmistelun aikana kilpailutettava PPP-hankkeen palveluntuottaja vastaa kiinteän yhteyden suunnittelusta, rakentamisesta, rahoittamisesta ja kunnossapidosta palvelusopimuksen mukaisen kunnossapitojakson ajan. Eduskunnan hankkeelle myöntämä tilausvaltuus on 116,9 miljoonaa euroa, mikä sisältää kaikki hankkeesta aiheutuvat kustannukset tilaajalle. Väylävirasto arvioi, että PPP-hankkeen kilpailutusvaihe kestää arviolta 10-12 kuukautta hankintailmoituksen julkaisemisesta sopimuksen allekirjoitukseen saakka. Hankkeen investointivaihe kestää arviolta 3 vuotta.

 

CAPEX:n tiimi on kiitollinen sitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Pääsemme hankkeen valmistelun ja kilpailutuksen aikana hyödyntämään tiimimme laajaa PPP- ja infra- sekä projektirahoitushankkeiden kokemusta Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja Väyläviraston tavoitteiden mukaisesti.

 

Lisätietoja:

Riku Tolvanen, Managing Partner

riku.tolvanen@capexadvisors.fi, 050 577 2653